Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
 

Historia budowy gimnazjum

Mimo że rok szkolny zaczyna się we wrześniu, prace budowlane i organizacyjne rozpoczęły się dużo wcześniej. Publiczne Gimnazjum w Radziejowicach powołano do życia Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/ 184 z 16.II 2006 roku. Przyszli uczniowie, rodzice i nauczyciele a także społeczność gminy z zainteresowaniem ale i z niepokojem obserwowała postęp prac przy budowie szkoły. Czy budowlańcy zdążą ukończyć inwestycję i czy młodzież rozpocznie naukę w nowym, pięknym gmachu?


Pierwsze podejście władz gminnych do budowy budynku to rok 2000. Projekt został zamówiony przez ówczesną wójt A. Majchrzak i dyr. gimnazjum U. Matusiak. Ze wzglądów finansowych i kubaturę budynku do roku 2003 temat budowy gimnazjum został zamknięty, dokumentację odłożono do lamusa.


W 2003 kolejna Rada Gminy podjęła decyzję o reaktywacji budowy ale według nowego projektu, który uwzględniał potrzeby i możliwości finansowe gminy.
Po wielu perypetiach i odwołaniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych , przetarg wygrała firma „Ella” z Sochaczewa. Umowa opiewała na kwotę 2.354.291 zł. Końcowy odbiór techniczny budynku odbył się 27.02.2006r. a Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie 17.07.2006r. wydał decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku gimnazjum w Radziejowicach. Władze gminy zrealizowały uchwałę samorządu III kadencji, dotyczącą budowy nowoczesnego budynku, przeznaczonego na siedzibę gimnazjum. W konkursie na projekt zwyciężyła Jolanta Walczak z firmy Pronabud. Zgodnie z projektem gmach miał 1600m2 powierzchni użytkowej. Zaplanowano 10 klasopacowni z zapleczami i przestronnym holem na pierwszym piętrze. W zamierzeniach władz gminnych jest budowa hali sportowej.

W nowej siedzibie


Na szczęście wszystkie perypetie zakończyły się pomyślnie i nowa pani dyrektor , mgr Krystyna Szymańska, jeszcze pod koniec sierpnia mogła oprowadzić po budynku gimnazjum. Inaugurację roku szkolnego 2006/2007 poprzedziło uroczyste otwarcie nowego gmachu szkolnego, połączone z dożynkami powiatowymi. Odbyło się to 20.08.2006.
Na uroczystość tę przybyli goście: Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – E. Łagońska, Starosta Powiatu Żyrardowskiego W. Szustakiewicz, oraz wójtowie okolicznych gmin. Wójt T. Kuciński i Przewodniczący Rady Gminy S. Aust przekazali p. K.Szymańskie j – dyrektor gimnazjum - symboliczny klucz do nowej placówki i od tego momentu to ona była gospodarzem uroczystości. Zwiedzający oglądali duże jasne pracownie, wyposażone w tablice interaktywne, pracownię językową i komputerową, świetlicę z zapleczem kuchennym i bibliotekę.

 

Rzecz jasna, nie od razu wszystkie pomieszczenia były w pełni wyposażone, ale w ciągu roku szkolnego udało się zgromadzić podstawowe zbiory biblioteczne, wyposażyć kuchnię, zgromadzić pomoce naukowe do poszczególnych przedmiotów i inne .

 

Dyrektor placówki jest dobrym menagerem i dba o to, by wygląd i wyposażenie szkoły było na najwyższym poziomie.

 

W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum 2006/2007 zapisanych było 169 uczniów.

 

opracowała mgr Jolanta Brycka