Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
 

Reforma edukacji

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r. Nasza Szkoła przekształci się w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach.

Uchwałą nr XXXVII/171/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 31.03.2017 r. do Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach z siedzibą ul. Główna 2 włącza się Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach z siedzibą ul. Kubickiego 3a.

W związku z tymi zmianami informujemy, że wszystkie informacje dotyczące klas gimnazjalnych będą umieszczane na stronie:

http://sp.radziejowice.pl