Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
 

Egzamin poprawkowy z matematyki 2016

Informujemy, że egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się:

29 sierpnia 2016 (poniedziałek) o godz. 8.30