Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
 

Stypendium socjalne

 

Rodzice uczniów Gimnazjum w Radziejowicach zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

 

Zasady przyznawania stypendium:

 

Rodzice ucznia składają do Zespołu ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Radziejowicach (ul. Słoneczna 2):

- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia, rodziców, opiekunów prawnych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku)

- zaświadczenie o wysokości dochodów (dochód na jednego członka

  rodziny nie może przekroczyć 456 zł netto)

 

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Termin składania wniosków: do 10.09.2013r