Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
 

Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

 W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), uczniowie klas I i II gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

 

   Szkoła otrzyma bezpłatne podręczniki dla klas I i II, które będą wypożyczone uczniom w roku szkolnym 2016/17. Po zakończeniu roku szkolnego podręczniki będą musiały być zwrócone do biblioteki szkolnej. 

Uwaga! 

Dotacją nie są objęte podręczniki do religii. Uczniowie zakupują podręcznik we własnym zakresie: 

Klasa I        Religia: „Jezus uczy i zbawia” wyd. WAM 

Klasa II      Religia: „Jezus działa i zbawia” wyd. WAM