Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
 

Rekrutacja

 

 

Terminy składania dokumentów do Publicznego Gimnazjum

im. E. hr. Krasińskiego w Radziejowicach

 1. Składanie podań (i innych dokumentów) o przyjęcie do klasy ogólnej Gimnazjum 
  od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016r
 2. Składanie podań (i innych dokumentów) o przyjęcie do klasy sportowej Gimnazjum od 11 kwietnia 2016r do 10 maja 2016r

       2a. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 
       w dn. 13-19 maja 2016r

       2b. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali 
       pozytywne wyniki sprawności fizycznej do 31 maja 2016r do godz. 15.00

 1. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń 
  o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego - od 24 czerwca 2016r 
  do 28 czerwca 2016r  - do godz. 15.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
  i kandydatów niezakwalifikowanych - do 15 lipca 2015r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych Gimnazjum

21 lipiec 2016r do godz. 15.00